» Förstasidan
» När och hur?
» Ändringar jämfört med tidigare år
» För vad kan man söka?
» Overhead
» Stipendier
» Vem kan söka?
» Internationella kontakter
» Beslut
» Frågor
» Senaste anslag
» Pristagare 2016
» Pristagare 2015
» Pristagare 2014
» Pristagare 2013
» Pristagare 2012
» Pristagare 2011
» Pristagare 2010
» Pristagare 2009
» Pristagare 2008
» Pristagare 2007
» Pristagare 2006
» Pristagare 2005
» Pristagare 2004
» Pristagare 2003
» Pristagare 2002
» Tidigare anslag
» Stadgar
» Styrelse
Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl tekniska högskolan (UU/KTH).

Donator Göran Gustafsson insåg tidigt den stora betydelsen av grundvetenskaplig forskning för vår livsmiljö, som en bas för samhällsutvecklingen och människans hälsa. Hans vision var att genom stiftelsen ge svenska forskare goda arbetsbetingelser, så att de framgångsrikt kan hävda sig bland de främsta i världen.

Göran Gustafssons donation om ca 135 miljoner kronor år 1986 har nu vuxit till nästan 900 miljoner kronor. Varje år delar stiftelsen ut över 12 miljoner kronor till grundvetenskaplig forskning inom medicin vid Uppsala universitet, samt inom teknisk fysik vid Kungl. tekniska högskolan och Uppsala Universitet.

                 Gustafssonstiftelsen stöder unga forskare

 

 

 

 
 © Göran Gustafssons Stiftelse