Välkommen.

Nyheter:


Bilder från prisutdelning och bankett GG-Stiftelsen (UU/KTH) 2015

Göran Gustafssons Stiftelse består av två stiftelser med olika inriktning.

Den först tillkomna ger stöd till forskning inom teknisk fysik vid KTH och Uppsala universitet, och humanbiologisk forskning vid Uppsala universitet. Den benämns fortsättningsvis som Göran Gustafssons Stiftelse (UU/KTH).

Den andra stiftelsen ger stöd till forskning inom molekylär biologi, fysik, kemi, matematik och medicin. Urvalet av anslagsmottagare bereds av Kungl Vetenskapsakademien. Denna stiftelse benämns fortsättningsvis som Göran Gustafssons Stiftelse (KVA).

Gustafssonföreläsningar i matematik 2016:

Talare: Gerhard Huisken, Professor, Tübingen University

Tid: 6-8 april 2016

Detaljer annonseras senare.

 

Göran Gustafssonpristagare 2015

”Foto: Markus Marcetic, © Kungl. Vetenskapsakademien”

Vid Kungliga Vetenskapsakademiens högstidssammankomst 31 mars 2015 delades årets Göran Gustafssonpriser ut i matematik till prof. Kaj Nyström, Uppsala universitet, i fysik till dr Egor Babaev, Kungl. Tekniska högskolan, i kemi till prof. Richard Neutze, Göteborgs universitet, i molekylärbiologi till prof. Mattias Jacobsson, Uppsala universitet i medicin till prof. Erik Ingelsson, Uppsala universitet. Priserna är på vardera 4,5 Mkr till fri forskning och 250 kkr som personligt pris. Se prismotiveringar och presentation från presskonferensen under länken:
http://www.kva.se/sv/pressrum/2015/fem-forskare-far-dela-pa-24-miljoner-kronor/
 © Göran Gustafssons Stiftelse