Välkommen.

Nyheter:

Ansökan för den stiftelse som ger bidrag till forskning vid UU och KTH skall vara inkommen till stiftelsen senast måndag den 2 februari 2015 kl. 12.00. Se i övrigt fliken GG-STIFT (UU/KTH).


Bilder från prisutdelning och bankett GG-Stiftelsen (UU/KTH) 2014

Göran Gustafssons Stiftelse består av två stiftelser med olika inriktning.

Den först tillkomna ger stöd till forskning inom teknisk fysik vid KTH och Uppsala universitet, och humanbiologisk forskning vid Uppsala universitet. Den benämns fortsättningsvis som Göran Gustafssons Stiftelse (UU/KTH).

Den andra stiftelsen ger stöd till forskning inom molekylär biologi, fysik, kemi, matematik och medicin. Urvalet av anslagsmottagare bereds av Kungl Vetenskapsakademien. Denna stiftelse benämns fortsättningsvis som Göran Gustafssons Stiftelse (KVA).

 

 
 © Göran Gustafssons Stiftelse