Välkommen.

Nyheter:
Beslut om anslag i Göran Gustafssons stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala Universitet och Kungliga Tekniska högskolan

Göran Gustafssonprisen 2014: Några av Sveriges främsta unga forskare belönas

Matematik:  Professor Anna-Karin Tornberg, KTH
Fysik : Professor Johan Åkerman, Göteborgs universitet
Kemi: Professor Per Hammarström, Linköpings universitet
Molekylärbiologi: Docent Emmanuelle Charpentier,
Umeå universitet
Medicin: Professor Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet

Göran Gustafsson föreläsning i matematik
Claude de Bris
http://www.math.kth.se/GGlectures/lebris.html

Lecture 1: Modern materials science: modeling, mathematical theory and computational approches
Monday, June 2, 1.15-2.15 pm
Lecture hall E3, Osquars backe 14
Coffee is servered between 12.45 and 1.15 outside the lecture hall

Lecture 2: Making stochastic homogenization practical
Tuesday, June 3, 1.15-2.15 pm
Lecture hall E3, Osquars backe 14 

Lecture 3
: How to deal with nonperiodicitity in multiscale problems? Toward a theory of defects
Wednesday, June 4 , 10.15.-11.15 am
Lecture hall D3, Lindstedtsvägen 5


Bilder från prisutdelning och bankett GG-Stiftelsen (UU/KTH) 2014

Göran Gustafssons Stiftelse består av två stiftelser med olika inriktning.

Den först tillkomna ger stöd till forskning inom teknisk fysik vid KTH och Uppsala universitet, och humanbiologisk forskning vid Uppsala universitet. Den benämns fortsättningsvis som Göran Gustafssons Stiftelse (UU/KTH).

Den andra stiftelsen ger stöd till forskning inom molekylär biologi, fysik, kemi, matematik och medicin. Urvalet av anslagsmottagare bereds av Kungl Vetenskapsakademien. Denna stiftelse benämns fortsättningsvis som Göran Gustafssons Stiftelse (KVA).

 

 
 © Göran Gustafssons Stiftelse